вън от това

вън от това
словосъч. - отделно, различно, за разлика

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • вън от — словосъч. без, с изключение, освен, вън от това …   Български синонимен речник

  • при това — словосъч. освен това, отгоре на туй, вън от това словосъч. на това отгоре, нещо повече, в допълнение, още словосъч. също и …   Български синонимен речник

  • без друго — словосъч. непременно, положително, и без това, сигурно, на всяка цена, вън от това, освен това, без съмнение словосъч. разбира се, точно така …   Български синонимен речник

  • освен — предл. без, с изключение, независимо, без оглед на, без друго, вън от, вън от това, в повече предл. с изключение на, като се изключи …   Български синонимен речник

  • дори — частица даже, чак, въпреки, макар, освен това, вън от това, при все че, макар и да частица нещо повече, всъщност …   Български синонимен речник

  • отделно — нар. встрани, настрана, разделно, откъснато нар. вън от това, независимо, без оглед, освен това, без да се гледа, башка …   Български синонимен речник

  • различно — нар. какво ли не, разно, всякакво, някакво, безразлично какво, отделно, особено, специално, друго, не такова, за разлика, вън от това, не това, инакво, бамбашка …   Български синонимен речник

  • башка — нар. отделно, вън от това, независимо, настрана …   Български синонимен речник

  • независимо — нар. без оглед, без да се гледа, освен, отделно, извън, вън от това, като се изключи …   Български синонимен речник

  • нечьстивыи — (408) пр. 1.Нечестивый, безбожный: добри сѹште без дѣтии сѹть и ѹбози. а дрѹзии нечьстиви сѹште дѣти имѹть и бо||гатьство и добрѹ жизнь. (ἀσεβεῖς) Изб 1076, 124–124 об.; имѣ˫аи прѣлюбодѣицю безѹмьнъ и нечьстивъ. (ἀσεβής) КЕ XII, 65б; июда… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”